Zmluvné podmienky

Zmluvné prepravné podmienky pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v Predpredajnom a rezervačnom systéme pravidelnej autobusovej a vlakovej dopravy AMSBus.sk

1. Úvod

2. Registrácia

3. Rezervácia

4. Nákup e-ticketu

5. Údaje o cestujúcich

6. Ochrana osobných údajov a zodpovednosť Prevádzkovateľa

7. Zodpovednosť zákazníka

8. Vrátenie e-ticketu

9. Reklamácia e-ticketu

Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňa 12. 5. 2020.