Vrátiť e-ticket - krok 1/3

Vrátiť e-ticket je možné len so zrážkou a v príslušnej dobe do odchodu uvedenej na e-ticketu. U obojsmerného lístka je možné zvoliť, ktorý smer chcete vrátiť.Opíšte prosím text z obrázka do poľa Text pre potvrdenie