Údaje pre cestu TAM

Len spoje bez nutnosti e-ticket zobraziť alebo vytlačiť

Vrátane cesty SPÄŤ

Údaje pre cestu SPÄŤ