3.   Rezervácia lístkov

3.1 Ako rezervácia prebieha?

V priebehu vykonávania rezervácie sa postupne zobrazujú vstupné formuláre, do ktorých užívateľ zadáva požadované údaje. V zásade platí, že po vyplnení požadovaných údajov pokračujete kliknutím na tlačítko potvrdzujúce zadanie údajov, alebo výber z ponuky.

Pre každý krok (resp. formulár) je k dispozícii pomocník. Pomocníka môžete zobraziť tak, že nastavíte kurzor myši na symbol ? (otáznik), ktorý nájdete vpravo vedľa názvu vykonávanej akcie. Pomocník sa zobrazuje v zvláštnom okne. Okno s pomocníkom sa uzatvorí automaticky po zmene polohy kurzoru myši.

3.2 Určenie odchodu a cieľa

Do vstupného poľa „Odkiaľ“ zadávajte začiatok názvu Vami požadovanej nástupnej zastávky. Systém Vám podľa zadaných písmen začne ponúkať všetky registrované zastávky zo systému AMSBUS. Z ponuky vyberte požadovanú zastávku. Pre zadanie nie je dôležité, či použijete velké, alebo malé písmená, ani sa neberie ohľad na diakritiku. Napr. zadaní München [*D], munchen, muNChen apod. sú považované za identické. U viacslovných názvov zastávok je možné použiť aj kombináciu začiatočných písmen s medzerou – napr. b re (Bad Reichenhall [*D]), f a m (Frankfurt am Main [*D]), v t (Veliko Tarnovo [*BG]) apod. Pri vstupnom poli „Kam“ postupujte rovnako, ako pri zadávaní a výbere nástupnej zastávky („Odkiaľ“). Pre zadanie nástupnej zastávky („Odkiaľ“) a výstupnej zastávky („Kam“) odporúčame zadať len názov obce (napr. Paris). Niektoré spoje nemusia zastavovať v konkrétne zadanej zastávke (napr. Paris [*F],,rue du Faubourg St.Martin), ale môžu zastavovať v iných zastávkach tejto obce.

Do vstupného poľa pre dátum zadajte deň, mesiac a rok odchodu. Pre zadanie dátumu môžete použiť aj funkciu vloženého kalendára. Do vstupného poľa pre čas zadajte hodinu a minútu, od ktorej sa začne vyhľadávať spojenie medzi vyššie zadanými zastávkami.

Pokračujte kliknutím na tlačítko „Hľadať“.

Systém vyhľadá v databáze AMSBUS všetky spoje, ktoré zodpovedajú zadaniu pre nástupnú aj cieľovú zastávku. Tieto spoje ponúkne vo forme výpisu. Požadovaný spoj vyberiete zo zoznamu kliknutím na tlačítko „Vybrať“ vedľa vybranej cieľovej zastávky.

3.3 Zvýhodnený obojsmerný lístok

Na niektorých linkách dopravcovia umožňujú nákup obojsmerného lístka, ktorý môže byť lacnejší ako nákup samostatných lístkov pre cesty tam a späť. V prípade, že dopravca zakúpenie obojsmerného lístka neumožňuje, je nutné zakúpiť lístky pre obidva smery (cesta tam a cesta späť) jednotlivo.

3.4 Vyhľadanie obojsmerného lístka

Po označení možnosti „Vrátane cesty SPÄŤ“ a zadaní údajov pre cesty Tam i Späť systém najskôr vyberie a zobrazí spoje pre cestu Tam. Po výbere spoja pre cestu Tam kliknutím na tlačítko „Vybrať“ systém zobrazí spoje pre cestu Späť. Pokiaľ je u niektorých z ponúknutých spojov symbol šípok Tam a Späť (obojsmerná tarifa), je možné na ne zakúpiť zvýhodnený obojsmerný lístok. Zároveň je tiež farebne odlíšená celková cena. Výberom spoja pre cestu Späť kliknutím na tlačítko „Vybrať“ sa zobrazí dialógové okno so zadaním počtu lístkov vo vybranom tarife a – pokiaľ je spoj miestenkovaný na konkrétne sedadlo – plániky autobusov alebo vozov vlaku. Po vybratí tarifu, zadaní počtu lístkov a prípadnom výbere sedadiel je možné lístky zakúpiť.

Pozn.: Nie všetci dopravcovia na svojich linkách nákup obojsmerného lístka umožňujú.

3.5 Vyhľadanie najvhodnejšieho spojenia

Po vyplnení údajov o nástupnom a cieľovom mieste a dni odchodu pokračujete vo vykonávaní rezervácie alebo nákupu e-ticketu vyhľadaním pre Vás najvýhodnejšieho spojenia. Do položky Čas odchodu zadajte čas, od ktorého si želáte vyhľadávať možné spojenia medzi nástupnou a cieľovou zastávkou.

V niektorých prípadoch je tiež možné, že zadané podmienky spĺňa veľké množstvo spojov. Pokiaľ je takto formulovaný dotaz spracovávaný v období, kedy je systém AMSBUS viac zaťažený, napríklad predajnými operáciami, môže pri spracovaní požiadavky dôjsť k predĺženiu časovej odozvy.

3.6 Určenie počtu lístkov a druhu cestovného

Zadanie požadovaného počtu lístkov a druhov cestovného sa vykonáva v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po výbere spojenia. Automaticky sa zobrazí tabuľka s prvým riadkom a preddefinovaným počtom cestujúcich (1) a tarifom (plné cestovné). Tu navolíte počet cestujúcich. Maximálny povolený počet je 6. Pokiaľ na vybranom spoji požadujete iný tarif (zľavu), vyberiete ho z ponuky zliav poskytovaných dopravcom rozkliknutím roletového menu. V prípade, že požadujete ďalší určitý počet cestujúcich s inou zľavou, kliknite na ikonku (Pridať nový riadok) vpravo vedľa uvedenej ceny cestovného. Tu postupujete ako v zadávaní prvého riadku, teda zadáte počet cestujúcich a vyberiete určitú zľavu. V prípade, že požadujete ďalšiu zľavu pre ďalšieho cestujúceho, opäť pridáte ďalší riadok.

Po zadaní počtu lístkov a druhov cestovného môžete (ak je to možné) určiť sedadlá na plániku autobusu alebo vlakového vozňa. Potom pokračujte kliknutím na tlačítko „Kúpiť“ alebo „Rezervovať“.

3.7 Zarezervovanie lístkov

Po zadaní všetkých potrebných údajov vrátane voľby počtu lístkov a druhov cestovného môžete vykonať vlastnú rezerváciu lístkov kliknutím na tlačítko „Rezervovať“. Podmienkou pre vykonanie rezervácie je prihlásenie užívateľa. Bez prihlásenia je možné vykonávať len on-line nákup cestovného lístka e-ticket.

Je nutné uvedomiť si, že vykonanie rezervácie neznamená zakúpenie lístka s dôsledkom uzatvorenia prepravnej zmluvy. Rezervácia lístka znamená len to, že na istú dobu má užívateľ zaručené, že si môže vybraný lístok zakúpiť. Preto je upozornený na dobu, počas ktorej rezervácia lístka platí. Po uplynutí tejto doby je rezervácia zrušená a miesto uvoľnené.

Rezervácie sú obmedzené piatimi pravidlami

 • maximálny počet rezervovaných lístkov pre užívateľa je 6
 • maximálny počet rezervácií pre konkrétny autobus alebo vlak je 20% kapacity sedadiel
 • minimálny počet voľných miest, ktoré musia po vykonaní rezervácie zostať voľné pre priamy predaj, je 20% kapacity sedadiel
 • maximálna doba platnosti rezervácie sú nasledujúce 3 pracovné dni
 • minimálna doba pred odjazdom, kedy už nie je možné rezervácie uskutočniť, je 10 hodin; u ranných, nočných a víkendových spojov potom do 14:00 hodin predchádzajúceho dňa

Vyhodnocovanie parametrov sa vykonáva v okamihu spracovania požiadavky na rezerváciu.

O úspešnom vykonaní rezervácie je užívateľ informovaný e-mailovou správou, v ktorej je uvedený tiež odkaz na zoznam kancelárií AMSBus, v ktorých je možné zarezervované lístky zakúpiť.

3.8 Cena lístka zakúpeného z rezervácie

Rezervovaný lístok je možné zakúpiť on-line v eShope AMSBus.sk ako e-ticket, vložením rezervácie do nákupného košíka a uhradením bezhotovostnou platbou cez vybranú platobnú bránu. Pri nákupe rezervovaného lístka on-line je jeho cena po dobu platnosti rezervácie nemenná.

Rezervovaný lístok si môžete kúpiť i vo všetkých predpredajných kanceláriách systému AMSBus so znalosťou kódu rezervácie. Ich zoznam a pracovnú dobu je možné zobraziť na http://offices.svt.cz. V predpredajnej kancelárii vám môže byť pri nákupe cestovného lístka k cene rezervácie pripočítaný poplatok kancelárie.

3.9 Môžete mi predĺžiť platnosť rezervácie?

Platnosť rezervácie je určená pravidlami systému AMSBus.sk, v závislosti od okamžiku, kedy bola rezervácia vykonaná, a nie je možné ju predĺžiť. Prepadnutím alebo zrušením rezervácie sa sedadlo uvoľní k predaji a cestujúci so skutočným záujmom o cestovné lístky si ich môžu zakúpiť.

3.10 Prečo si nemôžem vyzdvihnúť cestovné lístky až u vodiča?

Rezervované lístky je nutné zaplatiť v dobe platnosti rezervácie.

3.11 Systém mi neponúka požadované spojenie, aj keď linka určite premáva!

Je možné, že dopravca na Vami požadovaný úsek linky predpredaj ani rezerváciu lístkov v systéme AMSBUS neumožňuje. Lístky je možné rezervovať alebo zakúpiť len na miestenkové spoje, ktoré sú zaradené v systéme AMSBUS.

Spoje, na ktoré je možné vykonať len dočasnú rezerváciu (rezervované lístky je potom nutné vyzdvihnúť v dobe platnosti rezervácie), sú označené aktívnou ikonou (oranžovým symbolom sedadla s písmenkom R).

Spoje, na ktoré je možné zakúpiť e-ticket (zaplatiť platobnou kartou cez internet a e-mailom doručený cestovný lístok si vytlačiť) sú označené aktívnou ikonou (žltým symbolom sedadla s písmenkom E).

3.12 Odhlásenie zo systému

Odhlásenie z predajného a rezervačného systému AMSBus.sk vykonáte kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý je vpravo hore (pod menom užívateľa).

Pomocník

 1. Princípy AMSBus.sk
 2. Zadanie a zmeny užívateľského profilu a hesla
 3. Rezervácia lístkov
 4. Predaj lístkov e-ticket
 5. Ochrana platby, problémy s platobnou kartou
 6. Najčastejšie kladené otázky
 7. O nás