5.   Ochrana platby, problémy s platobnou kartou

5.1 Ako je platba kartou zabezpečená?

Platba kartou cez internet je bezpečná. Pre platbu využíva systém AMSBus.sk platobnú bránu ČSOB ČR.

Platobná brána ČSOB ČR, kde sa vykonávajú všetky operácie s platobnými kartami, nie je súčasťou systému AMSBus.sk. Systém dostáva len informáciu o tom, či Vaša platba prebehla úspešne, alebo nie. Preto sa systém AMSBus.sk nemôže v žiadnom prípade dostať do styku s citlivými informáciami o Vašej platobnej karte, a tak nemôže zo strany systému AMSBus.sk dôjsť k žiadnemu zneužitiu.

Platobná brána ČSOB ČR využíva pre zabezpečenie platieb platobnými kartami systém 3D Secure, pri ktorom spolupracuje priamo s bankou, ktorá Vašu platobnú kartu vydala. Po overení, že Vaša platobná karta nebola zneplatnená, prebieha ďalšie spracovanie platby priamo v spolupráci s Vašou bankou. Pri platbe je nutné uviesť:

 • číslo platobnej karty
 • dátum ukončenia platnosti karty
 • CVV2/CVC2 (posledné trojčíslie vytlačené na podpisovom prúžku karty)
 • pokiaľ je karta zabezpečená pre platby cez internet, budete ešte vyzvaní k zadaniu hesla

Tieto informácie zadávate priamo do platobnej stránky spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát, a systému AMSBus.sk len oznámi výsledok autorizácie a prípadný pokyn k vybaveniu objednávky. Vaše dáta sú pri prenose po internete chránené vysokým stupňom kryptovania a nie sú voľne prístupné.

O výsledku nákupu e-ticket ste informovaní e-mailom, ktorého súčasťou je súbor s e-ticket vo formáte pdf.

5.2 Existuje iná možnosť platby okrem platby platobnou kartou?

Pre úhradu e-ticket je možné použiť on-line platbu platobnou kartou (tá musí mať povolené platby cez internet) alebo u podporovaných bánk možno platbu uskutočniť prevodom z účtu pomocou interbankingu.

5.3 Prečo sa mi nedarí zaplatiť e-ticket platobnou kartou?

Pretože samotná platba prebieha mimo rezervačný systém, presný dôvod Vám môže oznámiť jedine vydavateľ Vašej platobnej karty. Pokiaľ nám banka nepotvrdí platbu Vašou kartou, môže to byť podľa našich skúseností z nasledujúcich dôvodov:

 • údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne
 • na svojom účte nemáte dostatok finančných prostriedkov, alebo ste už vyčerpali limit pre internetové transakcie
 • Vaša karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete (podmienkou úspešného nákupu e-ticket je vlastniť platobnú kartu, ktorá má povolené platby cez internet). V tomto prípade je nutné sa obrátiť na vašu banku.

VISA Electron a Maestro neumožňujú platbu u starších kariet. Platbu umožňujú len nové, elektronické verzie kariet. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte Vašu vydavateľskú banku.

Pomocník

 1. Princípy AMSBus.sk
 2. Zadanie a zmeny užívateľského profilu a hesla
 3. Rezervácia lístkov
 4. Predaj lístkov e-ticket
 5. Ochrana platby, problémy s platobnou kartou
 6. Najčastejšie kladené otázky
 7. O nás