1.   Princípy AMSBus.sk

1.1 Na čo je AMSBus.sk určený?

Systém AMSBus.sk je určený na internetový nákup elektronických cestovných lístkov (e-ticket) na vnútroštátne a medzinárodné autobusové alebo vlakové spoje, zaradené v systéme AMSBUS. Nutnou podmienkou je, aby príslušný dopravca nákup e-ticket umožňoval.

Systém AMSBus.sk tiež umožňuje cestovné lístky najprv rezervovať a ich nákup vykonať neskôr – buď opäť cez internet, alebo na ktoromkoľvek predpredajnom mieste AMSBUS.

1.2 Kto môže rezerváciu alebo nákup e-ticket vykonávať?

Rezervácie cestovných lístkov v systéme AMSBus.sk môže vykonávať len registrovaný užívateľ. Registrácia je bezplatná, je vyžadované zadanie platnej jednoznačnej e-mailovej adresy. Registrácia sa vykonáva priamo v prostredí eShopu. Pre nákup e-ticketu nie je, na rozdiel od rezervácií, registrácia povinná.

1.3 Ako sa môžem do systému zaregistrovať?

Registrácia do systému sa vykonáva cez internet priamo v prostredí rezervačného programu. Pri registrácii je nutné vyplniť všetky povinné polia registračného formulára.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára zašle systém potvrdzujúci e-mail s aktivačným kódom. Tento kód musí užívateľ zadať na stránkach AMSBus.sk. Formulár pre zadanie aktivačného kódu je dostupný zo záložky Prihlásenie, alebo účet môžete aktivovať návštevou odkazu zaslaného e-mailom.

Podrobnosti nájdete v odstavci 2.1 Ako vyplniť prvotné dáta užívateľského profilu?

1.4 Akým spôsobom môžem rezervácie alebo nákup e-ticketu vykonávať?

Nákup e-ticketu a rezervácie lístkov je možné vykonávať prostredníctvom siete internet. Korektné správanie programu je overované vo všetkých bežne používaných internetových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome apod.).

1.5 Koľko rezervácií môžem mať súčasne?

Každý užívateľ môže mať maximálne 6 platných rezervácií.

1.6 Je možné zarezervovať alebo zakúpiť aj miesto pre psa?

Ak dopravca na spoji prepravu živých zvierat povoľuje, pri rezerváciách, či nákupe je možné k Vášmu lístku zarezervovať aj prepravu psa. Do jedného autobusu je možné zarezervovať prepravu najviac pre jedného psa. Poplatok za prepravu psa sa platí pri nástupe do autobusu alebo vo vlaku.

1.7 Kedy sa dozviem, že autobus alebo vlak skutočne ide a má voľné (predajné v systéme AMSBus.sk) miesta?

Okamžite v priebehu nákupu, alebo vykonávaní rezervácie. Rezervačný program priamo komunikuje s dátovými servermi predpredajného systému AMSBUS. To znamená, že v danom okamihu máte k dispozícii celkovú ponuku spojov zo systému AMSBUS, na ktorých sú rezervácie alebo on-line predaj lístkov e-ticket povolené. Vaša požiadavka je ihneď premietnutá do databázy systému AMSBUS, máte preto istotu, že požadovaná rezervácia bola uskutočnená.

Pri vykonaní rezervácie dostanete informáciu o dobe, počas ktorej je Vami vykonaná rezervácia platná, teda dokedy je nutné rezervované cestovné lístky zaplatiť. Pokiaľ nebudú do tejto doby lístky zaplatené, bude Vaša rezervácia zrušená.

1.8 Kde si môžem vyzdvihnúť rezervované cestovné lístky?

Rezervované cestovné lístky je možné zakúpiť online na eShope AMSBus.sk alebo je možné ich zaplatiť a vyzdvihnúť vo všetkých predpredajných kanceláriách AMSBus. Aktuálny zoznam kancelárií je vždy uvedený v on-line pomocníkovi a okrem toho je odkaz naň tiež súčasťou potvrdzujúcej správy, ktorá je automaticky okamžite po úspešnej rezervácii zasielaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii alebo pri poslednej zmene osobných údajov.

Pomocník

  1. Princípy AMSBus.sk
  2. Zadanie a zmeny užívateľského profilu a hesla
  3. Rezervácia lístkov
  4. Predaj lístkov e-ticket
  5. Ochrana platby, problémy s platobnou kartou
  6. Najčastejšie kladené otázky
  7. O nás